Algemene Voorwaarden Blue Current B.V.

Versie juni 2016 1.0

1        Wij zijn Blue Current

U kunt ons zo bereiken:

Bellen:

085 046 60 06 (maandag t/m vrijdag van 7:59 uur tot 18:02 uur)

Mailen:

samen@bluecurrent.nl

Bezoeken:

Utrechtseweg 95, 3702AA Zeist

Schrijven:

Utrechtseweg 95, 3702AA Zeist

Website:

bluecurrent.nl

Twitter:

twitter.com/BlueCurrentNL

Linkedin:

linkedin.com/BlueCurrent

Overige informatie:

Ons KvK-nummer:

60264284

Ons BTW-nummer:

823936478B01

Ons IBAN-nummer:

NL47INGB0006444339

BIC-code:

INGBNL2A

2        Algemeen

2.1         Wij brengen deze algemene voorwaarden onder uw aandacht, omdat er in staat wat wij voor u doen en wat we van u verwachten. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze laadpunten en de bijbehorende producten en diensten die Blue Current levert.

2.2         In het geval dat u van een ander bedrijf de producten en/of diensten van Blue Current afneemt dan zijn de algemene voorwaarden van dat bedrijf van toepassing.

2.3         Als wij iets veranderen aan de algemene voorwaarden vermelden wij dat altijd op onze website, zodat u direct op de hoogte bent. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat het niet in uw nadeel zal zijn. Indien u zich er onverhoopt niet in kunt vinden horen wij dat graag van u.

3        Vragen, klachten en storingen

3.1         Wij vinden het belangrijk dat u als klant tevreden bent over onze producten en/of diensten. Als er vragen zijn aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij helpen graag, bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of via het contactformulier op de website.

3.2         Heeft u een vraag, klacht of te maken met een storing, laat het ons dan snel weten. Hoe duidelijker u een en ander omschrijft des te beter kunnen wij u helpen.

3.3         Wij lossen graag uw klacht of storing naar tevredenheid op. We streven ernaar om alle klachten of storingen binnen 3 dagen te behandelen.

4        Laadpunten en de bijbehorende producten

4.1         Als u bij ons een laadpunt of ander product besteld, dan heeft u als klant de mogelijkheid om het product binnen 30 dagen terug te sturen als u zich bedenkt.

4.2         Wanneer u iets terugstuurt graag in de staat zoals u het ontvangen heeft inclusief de accessoires (documentatie, bevestigingsset, etc.) en mogelijke opties.

5        Diensten

5.1         Wij leveren diverse diensten gerelateerd aan laadpunten, zoals het verrekenen van laadtransacties en het onderhouden van laadpunten.

5.2         Informatie over onze dienstverlening is te vinden op de website bluecurrent.nl. Als u verder nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

5.3         Wij willen u natuurlijk goed van dienst kunnen zijn, hiervoor schakelen wij indien nodig hulp in van andere bedrijven om te zorgen dat het u als klant niet aan service zal ontbreken.

5.4         Als u een dienst afneemt van Blue Current, dan leggen we de specifieke afspraken vast in een dienstverleningsovereenkomst. Op deze manier is het duidelijk wat we hebben afgesproken.

5.5         Opzegging van een dienstverleningsovereenkomst is uiteraard mogelijk. de opzegtermijn is altijd duidelijk vermeld in de specifieke overeenkomst. Opzegging kunt u eenvoudig doen door ons een mail te sturen, onder vermelding van naam en adres, postcode, woon-of vestigingsplaats en de gewenste datum van beëindiging. Wij zien u uiteraard niet graag gaan, maar respecteren uw keuze.

6        Installatie, gebruik en onderhoud van laadpunten en overige producten

6.1         Het voor de eerste keer aansluiten van het laadpunt op locatie, zodat het in gebruik genomen kan worden noemen wij “installatie”. Het repareren en/of controleren van een laadpunt noemen wij “onderhoud”.

6.2         Wij willen natuurlijk graag dat onze laadpunten en overige producten goed worden aangesloten. Zo hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld in onze installatiehandleiding. Wij verwachten dan ook dat deze worden opgevolgd bij de installatie. U kant altijd onze hulp inschakelen als iets niet duidelijk is of iets niet wil lukken.

6.3         De installateur is verantwoordelijk voor een correcte en veilige installatie van het laadpunt. Hierbij dient de installateur te werken volgens de actuele wet- en regelgeving.

6.4         U mag als klant natuurlijk zelf een bedrijf selecteren voor de installatie. Wij kunnen helpen om u in contact te brengen met door Blue Current erkende bedrijven.

6.5         Ook bij het onderhouden van het laadpunt is het belangrijk dat de veiligheidsinstructies worden gevolgd en dat er wordt gewerkt volgens de actuele wet- en regelgeving.

7        Conformiteit en garantie

7.1         Op de producten van Blue Current geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. In deze periode zal Blue Current reparaties kosteloos uitvoeren of het laadpunt vervangen als het nodig is.

7.2         Reparaties aan het laadpunt voert Blue Current graag zelf uit. De fabrieksgarantie vervalt als derden, niet ingeschakeld door Blue Current, reparaties aan een laadpunt uitvoeren.

8        Tarieven, facturatie en betaling

8.1         In de overeenkomst en op bluecurrent.nl staan duidelijk de prijzen, tarieven en voorwaarden. Voor dienstverlening vermelden wij zowel de maand als de jaarprijs.

8.2         Alle prijzen noemen we waar mogelijk zowel inclusief als exclusief btw en andere belastingen. Helaas kan het voorkomen dat wij verhoging van btw of andere belastingen aan u moeten doorbereken.

8.3         Wij verzenden facturen het liefst per mail. Op deze manier kunnen wij de kosten zo laag mogelijk houden.

8.4         Wij mogen een laadpunt en bijbehorende apparatuur buiten gebruik stellen als uw betaling uitblijft.

9        Persoonsgegevens en privacy

9.1         Wij verwachten dat u bij het aangaan van een overeenkomst uw persoonsgegevens, zoals naam, bankrekeningnummer, factuuradres en e-mailadres, actueel, volledig en correct doorgeeft. U kan onze gegevens vinden op de website of in het eerste artikel.

9.2         Wij willen graag dat u wijzigingen in uw gegevens zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Dit helpt ons in het optimaliseren van uw dienstverlening.

9.3         Wij behandelen uw persoonsgegevens uiteraard strikt vertrouwelijk, hierbij houden wij ons tenminste aan de wet bescherming persoonsgegevens.

10    Aansprakelijkheid van Blue Current

10.1      Wij zijn alleen aansprakelijk ingeval van directe schade veroorzaakt door een gebrekkig product (zoals gedefinieerd in de wet) of schade die voortvloeit uit onderhoud of installatiewerk dat is uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van Blue Current.

10.2      Wij zijn niet aansprakelijk als er schade ontstaat door ander gebruik dan het opladen van een elektrische auto waarvoor het laadpunt is bedoeld.

10.3      Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade.

10.4      Als wij schade vergoeden dan is dit beperkt tot het factuurbedrag van aanschaf van het product of de jaarprijzen van de betreffende dienst, met een maximum van € 5.000 (vijfduizend euro) per keer.

10.5      Een laadpunt functioneert met behulp van infrastructuur, waaronder begrepen internetverbindingen en het elektriciteitsnetwerk. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in deze infrastructuur of in de toelevering van elektriciteit naar het laadpunt.

10.6      Wij sluiten aansprakelijkheid niet uit, als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een van onze medewerkers of opdrachtnemers.

10.7      De aansprakelijkheidsbeperking hier beschreven geldt ook voor andere bedrijven die wij werk voor ons laten uitvoeren.

11    Geschillen

11.1      Komen wij er echt niet uit samen? Dan kunt u de zaak voorleggen aan een bevoegde rechter. Als u daarvoor kiest, vinden wij dit natuurlijk oprecht jammer, maar respecteren de keuze.

11.2      Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Blue Current B.V.

Versie juni 2016 1.0

1        Wij zijn Blue Current

U kunt ons zo bereiken:

Bellen:

0320 76 35 50 (maandag t/m vrijdag van 7:59 uur tot 18:02 uur)

Mailen:

samen@bluecurrent.nl

Bezoeken:

Utrechtseweg 95, 3702AA Zeist

Schrijven:

Utrechtseweg 95, 3702AA Zeist

Website:

bluecurrent.nl

Twitter:

twitter.com/BlueCurrentNL

Linkedin:

linkedin.com/BlueCurrent

Overige informatie:

Ons KvK-nummer:

60264284

Ons BTW-nummer:

823936478B01

Ons IBAN-nummer:

NL47INGB0006444339

BIC-code:

INGBNL2A

2        Algemeen

2.1         Wij brengen deze algemene voorwaarden onder uw aandacht, omdat er in staat wat wij voor u doen en wat we van u verwachten. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze laadpunten en de bijbehorende producten en diensten die Blue Current levert.

2.2         In het geval dat u van een ander bedrijf de producten en/of diensten van Blue Current afneemt dan zijn de algemene voorwaarden van dat bedrijf van toepassing.

2.3         Als wij iets veranderen aan de algemene voorwaarden vermelden wij dat altijd op onze website, zodat u direct op de hoogte bent. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat het niet in uw nadeel zal zijn. Indien u zich er onverhoopt niet in kunt vinden horen wij dat graag van u.

3        Vragen, klachten en storingen

3.1         Wij vinden het belangrijk dat u als klant tevreden bent over onze producten en/of diensten. Als er vragen zijn aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij helpen graag, bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of via het contactformulier op de website.

3.2         Heeft u een vraag, klacht of te maken met een storing, laat het ons dan snel weten. Hoe duidelijker u een en ander omschrijft des te beter kunnen wij u helpen.

3.3         Wij lossen graag uw klacht of storing naar tevredenheid op. We streven ernaar om alle klachten of storingen binnen 3 dagen te behandelen.

4        Laadpunten en de bijbehorende producten

4.1         Als u bij ons een laadpunt of ander product besteld, dan heeft u als klant de mogelijkheid om het product binnen 30 dagen terug te sturen als u zich bedenkt.

4.2         Wanneer u iets terugstuurt graag in de staat zoals u het ontvangen heeft inclusief de accessoires (documentatie, bevestigingsset, etc.) en mogelijke opties.

5        Diensten

5.1         Wij leveren diverse diensten gerelateerd aan laadpunten, zoals het verrekenen van laadtransacties en het onderhouden van laadpunten.

5.2         Informatie over onze dienstverlening is te vinden op de website bluecurrent.nl. Als u verder nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

5.3         Wij willen u natuurlijk goed van dienst kunnen zijn, hiervoor schakelen wij indien nodig hulp in van andere bedrijven om te zorgen dat het u als klant niet aan service zal ontbreken.

5.4         Als u een dienst afneemt van Blue Current, dan leggen we de specifieke afspraken vast in een dienstverleningsovereenkomst. Op deze manier is het duidelijk wat we hebben afgesproken.

5.5         Opzegging van een dienstverleningsovereenkomst is uiteraard mogelijk. de opzegtermijn is altijd duidelijk vermeld in de specifieke overeenkomst. Opzegging kunt u eenvoudig doen door ons een mail te sturen, onder vermelding van naam en adres, postcode, woon-of vestigingsplaats en de gewenste datum van beëindiging. Wij zien u uiteraard niet graag gaan, maar respecteren uw keuze.

6        Installatie, gebruik en onderhoud van laadpunten en overige producten

6.1         Het voor de eerste keer aansluiten van het laadpunt op locatie, zodat het in gebruik genomen kan worden noemen wij “installatie”. Het repareren en/of controleren van een laadpunt noemen wij “onderhoud”.

6.2         Wij willen natuurlijk graag dat onze laadpunten en overige producten goed worden aangesloten. Zo hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld in onze installatiehandleiding. Wij verwachten dan ook dat deze worden opgevolgd bij de installatie. U kant altijd onze hulp inschakelen als iets niet duidelijk is of iets niet wil lukken.

6.3         De installateur is verantwoordelijk voor een correcte en veilige installatie van het laadpunt. Hierbij dient de installateur te werken volgens de actuele wet- en regelgeving.

6.4         U mag als klant natuurlijk zelf een bedrijf selecteren voor de installatie. Wij kunnen helpen om u in contact te brengen met door Blue Current erkende bedrijven.

6.5         Ook bij het onderhouden van het laadpunt is het belangrijk dat de veiligheidsinstructies worden gevolgd en dat er wordt gewerkt volgens de actuele wet- en regelgeving.

7        Conformiteit en garantie

7.1         Op de producten van Blue Current geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. In deze periode zal Blue Current reparaties kosteloos uitvoeren of het laadpunt vervangen als het nodig is.

7.2         Reparaties aan het laadpunt voert Blue Current graag zelf uit. De fabrieksgarantie vervalt als derden, niet ingeschakeld door Blue Current, reparaties aan een laadpunt uitvoeren.

8        Tarieven, facturatie en betaling

8.1         In de overeenkomst en op bluecurrent.nl staan duidelijk de prijzen, tarieven en voorwaarden. Voor dienstverlening vermelden wij zowel de maand als de jaarprijs.

8.2         Alle prijzen noemen we waar mogelijk zowel inclusief als exclusief btw en andere belastingen. Helaas kan het voorkomen dat wij verhoging van btw of andere belastingen aan u moeten doorbereken.

8.3         Wij verzenden facturen het liefst per mail. Op deze manier kunnen wij de kosten zo laag mogelijk houden.

8.4         Wij mogen een laadpunt en bijbehorende apparatuur buiten gebruik stellen als uw betaling uitblijft.

9        Persoonsgegevens en privacy

9.1         Wij verwachten dat u bij het aangaan van een overeenkomst uw persoonsgegevens, zoals naam, bankrekeningnummer, factuuradres en e-mailadres, actueel, volledig en correct doorgeeft. U kan onze gegevens vinden op de website of in het eerste artikel.

9.2         Wij willen graag dat u wijzigingen in uw gegevens zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Dit helpt ons in het optimaliseren van uw dienstverlening.

9.3         Wij behandelen uw persoonsgegevens uiteraard strikt vertrouwelijk, hierbij houden wij ons tenminste aan de wet bescherming persoonsgegevens.

10    Aansprakelijkheid van Blue Current

10.1      Wij zijn alleen aansprakelijk ingeval van directe schade veroorzaakt door een gebrekkig product (zoals gedefinieerd in de wet) of schade die voortvloeit uit onderhoud of installatiewerk dat is uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van Blue Current.

10.2      Wij zijn niet aansprakelijk als er schade ontstaat door ander gebruik dan het opladen van een elektrische auto waarvoor het laadpunt is bedoeld.

10.3      Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade.

10.4      Als wij schade vergoeden dan is dit beperkt tot het factuurbedrag van aanschaf van het product of de jaarprijzen van de betreffende dienst, met een maximum van € 5.000 (vijfduizend euro) per keer.

10.5      Een laadpunt functioneert met behulp van infrastructuur, waaronder begrepen internetverbindingen en het elektriciteitsnetwerk. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in deze infrastructuur of in de toelevering van elektriciteit naar het laadpunt.

10.6      Wij sluiten aansprakelijkheid niet uit, als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een van onze medewerkers of opdrachtnemers.

10.7      De aansprakelijkheidsbeperking hier beschreven geldt ook voor andere bedrijven die wij werk voor ons laten uitvoeren.

11    Geschillen

11.1      Komen wij er echt niet uit samen? Dan kunt u de zaak voorleggen aan een bevoegde rechter. Als u daarvoor kiest, vinden wij dit natuurlijk oprecht jammer, maar respecteren de keuze.

11.2      Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.