Veelgestelde vragen (FAQ)

Als er een storing is aan het laadpunt kan de volgende tabel u helpen met het kiezen van de juiste vervolgstap. Uiteraard is het altijd mogelijk om een melding te doen op de website of om direct contact op te nemen met ons. Het nummer staat vermeld onderop of op de zijkant van het laadpunt. Wij helpen u dan graag verder.

Indicatie Mogelijke oorzaak Vervolgstappen
Alle leds zijn rood Het laadpunt staat in error Neem contact op met Blue Current
De leds bij de kabel zijn rood De kabel is mogelijk niet in orde of de vergrendeling mislukt Probeer het nogmaals. Als de fout blijft bestaan, probeer dan een andere kabel
De leds voor de identificatie zijn rood 1) Bij aanmelden: de laadpas is ongeldig en/of niet aangemeld bij dit laadpunt, of

2) Bij afmelden: onjuiste pas

1) Meldt de pas aan bij het laadpunt als “private tag”, of start een laadsessie met een geldige pas

2) Meldt de sessie af met de juiste pas. Gebruik in geval van nood de maintenance pas

De leds zijn oranje Het laadpunt is gereserveerd De reservering vervalt als degene die gereserveerd heeft zich identificeert met de laadpas. De reservering vervalt vanzelf als na 1 uur niemand zich meldt.
De leds worden blauw maar de auto gaat niet laden De auto heeft de laadsessie uitgesteld Controleer de laadinstellingen in de auto
De leds staan uit 1) De stroom is uitgevallen

2) De leds zijn zo ingesteld dat ze niet branden

1) Controleer de bekabeling en de aardlekschakelaar en groep-schakelaar van het laadpunt.  Als de aardlekschakelaar of groepsschakelaar uit staat, zet hem dan opnieuw aan
Het laadpunt laat de kabel niet los 1) De laadsessie is nog niet goed afgemeld

2) Het is niet gelukt om de kabel te ontgrendelen

1) Meldt de laadsessie af met de juiste pas

2) Probeer de volgende stappen:

– Meldt nog een keer aan en af

– Zet de stroom eraf en er weer op

 

Als dit niet lukt, dan dient een installateur het laadpunt te openen en de vergrendeling handmatig vrij te geven via de rode hendel.

De manier waarop het laadpunt en de bekabeling moet worden aangelegd is afhankelijk van een aantal keuzes. Het is belangrijk om voor de installatie van het laadpunt duidelijkheid te hebben over:

 • Plaats: Waar en hoe wordt het laadpunt geplaatst;
 • Communicatie: Hoe communiceert het laadpunt met de backoffice;
 • Laadsnelheid: Welke laadsnelheid is wenselijk en haalbaar voor de installatie;
 • Groepenkast: Is er ruimte in groepenkast voor extra componenten;
 • Aarding: Is het nodig om een aarding te slaan.

Betekenis van de leds

De complete U-vorm:

 • Bij groen ademen dan is het laadpunt beschikbaar;
 • Bij blauw ademen, dan is het laadpunt aan het laden;
 • Bij blauw is de auto vol of wacht de auto met laden;
 • Bij oranje is het laadpunt gereserveerd;
 • Bij rood is er sprake van een storing;
 • Als de leds uit staan, dan heeft het laadpunt geen spanning.

Dit zijn de standaard instellingen. Het is mogelijk om deze aan te passen.

Daarnaast kan de intensiteit van de lichten worden ingesteld. Zo kan de led verlichting bijvoorbeeld s’nachts uit worden gezet na een bepaalde tijd als dit hinderlijk is. Of overdag kan de intensiteit worden verhoogd als het laadpunt meer in de zon staat en dus het licht wat moeilijker te zien is.

 

De beheerder van het laadpunt, kan het laadpunt beheren via de backoffice.

In de backoffice kan de beheerder onder andere het volgende instellen en doen:

 • Starten met laden;
 • Stoppen met laden;
 • Ontkoppelen laadkabel;
 • Instellingen van de leds aanpassen;
 • Overzichten verkrijgen van de laadtransacties.

Er kan toegang verkregen worden tot de backoffice via bluecurrent.nl en door vervolgens in te loggen.

Er zijn vele verschillende typen laadpunten op de markt. De laadpunten verschillen in laadcapaciteit, of ze geschikt zijn voor publiek laden en hebben soms een vaste kabel. Leveranciers leveren vaak meerdere typen.

Blue Current heeft U:MOVE laadpunt ontwikkeld en kiest voor een “one-size-fits-all” product:

 • Het product voldoet aan Europese standaarden voor AC-laden en kan daarom in heel Europa gebruikt worden;
 • Qua functionaliteit is het geschikt voor openbaar laden, maar kan ook gebruikt worden voor thuisladen. Het laadpunt is compact en heeft een strak design, hetgeen voor het thuisladen een belangrijk aspect is;
 • Het kan de maximale laadcapaciteit leveren binnen dit segment van laadpunten (22 kWh). De stroom die wordt geleverd wordt aangepast op wat de auto vraagt. Tevens is dit zelf flexibel aan te passen.

U kunt uiteraard alleen elektrische auto’s opladen met het laadpunt. U kunt laadtransacties met de auto eenvoudig starten en stoppen op de volgende manier:

Om te kunnen laden moet de laadkabel verbonden zijn met de auto en het laadpunt. Als het laadpunt goed verbonden is met het laadpunt, dan kleuren de leds bij de kabel groen.

De gebruiker moet zich tevens identificeren met een laadpas of tag. Als het laadpunt de laadpas of tag herkent, dan geeft het laadpunt een piepsignaal. Vervolgens wordt getoetst of het laadpunt bekend is bij het laadpunt en/of backoffice. De identificatie leds kunnen even groen knipperen.  Als de laadpas of tag is geaccepteerd, dan is het laadpunt klaar om te laden. Zodra de auto opdracht geeft om te starten met laden, zal het laden gestart worden.

De volgorde van de handelingen maakt niet uit. Het is ook mogelijk om eerst te identificeren met de pas en daarna pas de kabel te bevestigen.

Een laadsessie kan gestopt worden door dezelfde laadpas of tag voor het laadpunt te houden. Het laadpunt geeft een geluidssignaal als de laadpas of tag wordt herkend. De identificatie leds kunnen even groen knipperen. Als het de juiste laadpas is worden de leds van de laadpas groen en wordt de kabel vrijgegeven. De kabel kan vervolgens uit het laadpunt worden gehaald.

In geval van nood kan de laadsessie gestopt en de kabel ontkoppeld worden door de maintenance tag voor het laadpunt te houden.

Dit is uiteraard mogelijk. Wel verwachten wij dat het aansluiten en installeren van het laadpunt gedaan wordt door een opgeleid persoon. Bij voorkeur een erkend installateur. Het is daarbij belangrijk om op de hoogte te zijn van de informatie in de installatiehandleiding, voordat het laadpunt geïnstalleerd wordt.

Het laadpunt dient geïnstalleerd te worden op een geschikte plaats (zie hoofdstuk 5 van de installatiehandleiding). Bij het installeren en onderhouden van het laadpunt dienen de veiligheidsvoorschriften conform NEN 3140 in acht genomen te worden. De installatie van het laadpunt moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NEN1010 en zoals beschreven in deze installatiehandleiding. Voor verder instructies kunt u de installatiehandleiding raadplegen.

Wij hebben onze eigen installatiepartners. U kunt bij het reserveren van een eigen U:MOVE laadpunt aangeven of u installatie wilt door onze installatiepartners. Als u hiervoor kiest hanteren wij standaardtarieven afhankelijk van de type installatie en locatie. Als het laadpunt ver van de meterkast geplaatst moet worden en/of als er graafwerkzaamheden nodig zijn dan zijn de kosten hoger.  De tarieven liggen tussen de 250 en 450 euro.

Verder is het natuurlijk ook mogelijk dat u voor een eigen installateur kiest. Het aansluiten en installeren van het laadpunt dient door daartoe opgeleid persoon te gebeuren. Bij voorkeur een erkend installateur. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de informatie in deze installatiehandleiding, voordat het laadpunt geïnstalleerd wordt.

Als u kiest voor het exploitatiemodel krijgt u een gratis laadpunt en stroomkosten vergoedt. daartegenover staat wel dat u een servicevergoeding en installatiekosten betaalt. Het aanbod is gericht op ondernemers die duidelijk waarde hechten aan de volgende voordelen:

 • Volledige ontzorging (o.a. proactief beheer). De ondernemer kan klanten een extra service bieden zonder af te stappen van zijn core business.
 • Het laadpunt wordt onderhouden en vernieuwd indien nodig (betrouwbaarheid). Het serviceaanbod is ten eerste voordeliger dan de concurrentie en heeft als essentieel onderscheidend element dat BCE NL de volledige verantwoordelijkheid draagt dat de klant een werkend laadpunt heeft. Door meer te werken vanuit een samenwerkingsverband op basis van vertrouwen wordt gebouwd aan langdurige relaties.

In 2011 heeft de overheid de ambitie vastgesteld om 200.000 (semi-)elektrische auto’s op de weg te hebben in het jaar 2020 en 1 miljoen in 2025 (bron: Plan van aanpak 2011-2015 ‘Elektrisch rijden in de Versnelling’). De afgelopen jaren heeft de overheid het elektrisch rijden sterk gestimuleerd. Hierdoor vonden de relatief dure elektrische en hybride modellen gretig aftrek. Per maart 2016 zijn er ruim 90.000 (semi-) elektrische auto’s geregistreerd in Nederland (bron: RDW).

Inmiddels zijn er diverse volledige elektrische modellen aangekondigd die qua aanschafprijs zeer concurrerend zijn met auto’s die op fossiele brandstof rijden. Omdat elektrische auto’s tevens goedkoper zijn in gebruik, worden deze auto’s steeds aantrekkelijker. De verdere groei van elektrisch vervoer is hierdoor niet langer afhankelijk van stimuleringsmaatregelen. Vanaf 2017 stimuleert de Nederlandse overheid alleen nog volledig elektrische auto’s.

Naast de aanschafprijs, is een beperkte actieradius op dit moment nog een reden om geen elektrische auto aan te schaffen. Deze “range anxiety” is gedeeltelijk perceptie. Gemiddeld rijden de meeste mensen namelijk minder dan 100 kilometer per dag (bron: CBS). Er komen binnenkort diverse elektrische auto’s op de markt met een grotere actieradius zoals de Volkswagen E-golf, Tesla Model 3, Audi R8 en de nieuwe Renault Zoe.

 

Als afnemer van het laadpunt en klant van Blue Current heeft u in principe geen omkijken naar het laadpunt en de stroomkosten. Wij beheren voor u het laadpunt en verrekenen het verbruik met de laaddienstverlener die het op zijn beurt doorbelast aan zijn klanten de elektrische rijders. Wij dragen zorg voor alle afhandeling met de verschillende laaddienstverleners en de bijbehorende elektrische rijders.

Jaarlijks wordt voor u de kosten verrekend met de energierekening. Tevens kunnen wij ook gelijk dan de jaarlijkse abonnementskosten meenemen in de verrekening. Wij zorgen voor de verdere afhandeling met de verschillende laaddienstverleners en de bijbehorende elektrische rijders.

Het laadtarief is vastgesteld op een standaard tarief en is dus niet aan te passen bij een laadpunt geplaatst onder het exploitatiemodel. Dit is gedaan om de markt van het elektrisch rijden te bevorderen.  Als iedereen een eigen tarief zou mogen instellen, vergroot dit het risico dat niemand meer elektrisch zou kunnen rijden tegen een betaalbare, eerlijke prijs. Tevens zal dit leiden tot veel onduidelijkheid bij de gebruikers. Om het zo transparant en duidelijk mogelijk te houden voor de elektrische rijders is het laadtarief standaard ingesteld op een vast laag tarief van 29 cent per kWh voor 2016. Dit tarief wordt per jaar bijgesteld aan de marktprijs van elektriciteit. Als locatie en afnemer van het laadpunt heeft u geen kosten aan het laden.

Om het elektrisch rijden aantrekkelijk te houden voor de gebruikers, is het belangrijk dat de berijders een schappelijk tarief betalen voor het laden (in 2016 is dit 29 cent per kWh incl. btw oftewel 24 cent excl. btw). Hier komt dan eventueel nog een tarief op wat gehanteerd wordt door de desbetreffende laadpas aanbieder (laaddienstverlener) van de gebruiker.

Studies duiden aan dat de elektrificatie van ons vervoer zo’n 1 miljoen extra jobs in 2030 en 2 miljoen in 2050 kunnen creëren in Europa. Deze jobs hebben te maken met de ontwikkeling en productie van componenten voor elektrische voertuigen, maar ook met de nieuwe diensten die aangeboden zullen worden, bijvoorbeeld op het vlak van oplaadinfrastructuur. Elektrificatie is sowieso een goede zaak want een andere zeer belangrijke parameter is de olie-afhankelijkheid. We jagen dagelijks 1 miljard euro uit onze Europese economie om olie te importeren. Door deze middelen in onze eigen economie te steken kan men heel wat extra tewerkstelling genereren. En door de jaarlijkse kosten voor gezinnen aan olieproducten te reduceren, kan men de koopkracht van gezinnen vergroten: ook weer een voordeel. Zo heeft Tesla al een fabriek geopend in Nederland. Er wordt heel wat geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling rond elektro-mobiliteit door o.a. Europa.

Er wordt wel eens geopperd dat het verlies van inkomsten uit accijnzen op diesel een negatieve impact heeft op het overheidsbudget. Maar dit houdt dan geen rekening met de verbeterde luchtkwaliteit. We ontlopen dan niet alleen boetes die Europa oplegt, er zullen door de verbeterde luchtkwaliteit minder overheidsuitgaven nodig zijn voor ziekenzorg, het schoonmaken van gebouwen en monumenten. Dit zijn overigens geen veronderstellingen, we ontwikkelden een ‘External Cost Calculator’ die dergelijke kosten in rekening kan brengen en overheden kan ondersteunen in het nemen van gefundeerde beleidsmaatregelen (bron: wtnschp.be)

Dit is natuurlijk afhankelijk van het type auto en de grote van de accu in de auto. De actieradius van de gemiddelde volledige elektrische auto ligt tussen de 100 en 200 kilometer. Verder komen er steeds meer modellen op de markt met een actieradius van 300 of meer kilometer. Nu is er natuurlijk altijd het verschil tussen fabrieksopgave en rijbereik in de praktijk. Door het ANWB is bijvoorbeeld recent een test uitgevoerd met een aantal van de meestverkochte elektrische auto’s en dan is te zien dat inderdaad het bereik ergens rond de 150 kilometer ligt en bij de Tesla Model S zelfs boven de 400 kilometer (bron: ANWB).

Als gekeken wordt naar het dagelijkse gebruik in Nederland dan is dit ruim voldoende. Volgens het CBS is dit 37 kilometer per dag per auto. Tevens staan auto’s 23 uur per dag stil en is er dus genoeg tijd om ze op te laden. Daarnaast is de verwachting dat binnen vijf jaar de batterij twee keer zoveel energie kan opslaan en de kostprijs van de batterij zal tegen 2020 gehalveerd zijn.

Een elektrische auto is een voertuig dat wordt aangedreven door een elektrische motor. De motor draait alleen op elektriciteit. Deze elektriciteit komt van chemische energie dat bewaard wordt in een accu (batterij). Deze accu gaat tijdens het rijden langzaam leeg, en moet daarna dan ook weer opgeladen worden. Een elektrische auto kan ofwel deels op benzine en deels op elektriciteit, ofwel geheel op elektriciteit rijden. Er zijn op dit moment verschillende soorten auto’s te onderscheiden op de markt:

 • Hybride Elektrisch Voertuig (HEV): Hybrides als de Toyota Prius hebben een verbrandingsmotor en een ondersteunende elektromotor. De accu’s kun je niet opladen met een stekker; ze worden herladen door restenergie die vrijkomt tijdens het rijden en remmen;
 • Range Extender Elektrisch Voertuig (E-REV): Elektrische auto waarbij een verbrandingsmotor (range extender) wordt ingeschakeld als de batterijen bijna leeg zijn. De accu kan ook aan het elektriciteitsnet worden opgeladen. Met opgeladen accu kan ongeveer 60 km volledig elektrisch worden gereden. Voorbeeld: Opel Ampera;
 • Plug-in Hybride Elektrisch Voertuig (PHEV): Een PHEV is een elektrisch voertuig dat de batterij combineert met een benzinemotor en aan een stopcontact kan worden opgeladen. Hij kan maar voor korte afstanden rijden op alleen de batterij maar wanneer de batterij wordt gecombineerd met de motor rijdt hij een stuk verder. Voorbeeld: Toyota Prius Plug-in;
 • Batterij (Volledig) Elektrisch Voertuig (BEV): Volledig elektrische auto met alleen een accu voor energieopslag en een elektromotor. Voorbeeld: Nissan Leaf.

Bij de U:MOVE laadpunten kunt u met alle algemeen geaccepteerde laadpassen opladen. Dit zijn de laadpassen uitgegeven door de erkende laaddienstverleners in Nederland. Vanuit Blue Current zijn er overeenkomsten met deze laaddienstverleners. Blue Current is aangesloten bij de vereniging eViolin en heeft een overeenkomst voor het opladen met alle aangesloten leden. Als elektrische rijder heeft u zo alleen te maken met uw eigen laaddienstverlener. Blue Current en de laaddienstverlener verwerken de transacties en kosten. Als locatiehouder van het laadpunt heeft u alleen te maken met Blue Current als laadpuntexploitant en niet met de dienstverlener. Blue Current zorgt voor de verrekening van de stroomkosten.

Wat voor laadkabel nodig is om te laden ligt aan het type auto. Er zijn verschillende contactpunten op de markt aan de voertuigzijde. Zo kan het zijn dat het contactpunt van de auto hetzelfde is als het laadpunt of verschilt. Het is dus heel belangrijk om de juiste kabel te gebruiken. Bij nieuwe auto’s wordt tegenwoordig altijd wel een juiste laadkabel meegeleverd.

Alle netaansluitingen in Europa beschikken over wisselstroom. Met deze aansluitingen is het mogelijk om 1- , 2-, of 3-fase te laden. Elke huisaansluiting en het merendeel van de openbare laadpunten in Nederland zijn wisselstroomaansluitingen. Alle (semi-)publieke en thuislaadpunten laden via wisselstroom (AC). Aan de laadpuntzijde is in Europa de Type 2 ‘Mennekes’ stekker de standaard. Zo zijn ook de U:MOVE laadpunten uitgerust met een Mennekes contactpunt.

De Type 2 ‘Mennekes’ stekker is de standaardstekker voor laadpunten voor elektrische auto’s. In 2010 heeft het formule E-team, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken besloten om een uniforme standaard te hanteren voor alle oplaadpunten voor elektrische auto’s. De Mennekes zorgt voor een veilig laadproces waarbij de stekker vergrendeld is. Je kunt met een Mennekesstekker 1 ,2, of 3-fase laden. Dit staat gelijk aan 3,7 kW, 7,3 kW, 11 kW of 22 kW.

De laadtijd is afhankelijk van drie factoren:
1. van hoe vol de accu van de auto is;
2. hoe snel de auto kan opladen;
3. hoe snel het laadpunt kan laden.

1. het opladen van een accu gaat eerst sneller. Het opladen van de eerste 70% van de accu gaat veel sneller dan de laatste 30%. Dus afhankelijk van hoe groot de accu is en hoe vol die nog moet kan berekend worden hoe lang de auto opgeladen moet worden.
2. er zijn veel verschillende auto’s op de markt van hybride elektrische auto’s die kunnen laden met 3,7KW tot volledige elektrische auto’s die kunnen laden tot wel 120KW.
3. er zijn verschillende manieren om de elektrische auto op te laden. dit kan thuis aan het stopcontact, het kan bij een thuislaadpunt, bij een (semi-)publiek laadpunt en of een snellaadpunt. Het laadpunt van Blue Current is geschikt als thuislaadpunt en openbaar laadpunt en kan laden tot 22Kw. Openbare laadpunten kunnen variëren tussen 3,7Kw en 22Kw. Zie ook het onderstaande overzicht voor de varianten:

Capaciteit

230V

400V

Laadtijd (20kWh) 1-fase

Laadtijd (20kWh) 3-fase

13A

3,0kW

9,0kW

6 3/4 uur

2 1/4 uur

16A

3,7kW

11,0kW

5 3/4 uur

1 3/4 uur

20A

4,6kW

13,8kW

4 1/2 uur

1 3/4 uur

32A

7,4kW

22,0kW

2 3/4 uur

1 uur

Voor het opladen van een elektrische auto zijn naast de auto een laadpunt (kan met of zonder laadpaal zijn), laadkabel en laadpas of laadapp nodig. De laadkabel moet de juiste stekkers hebben aan de auto en laadpunt kant. Met een laadpas kun je je identificeren bij het laadpunt. De laadpas geldt ook als betaalpas bij (semi-)publieke laadpunten.

Het antwoord is ja. Het is natuurlijk belangrijk de hele levenscyclus van een voertuig in rekening te nemen om vragen over de milieu-impact correct te beantwoorden. Daarvoor hebben we trouwens gedetailleerde computermodellen ontwikkeld, zodat we naast de emissies uit de uitlaatpijp van een voertuig, ook rekening kunnen houden met de milieu-impact van de batterijen en van de productie van elektriciteit.

 Over de volledige levensduurte stoten elektrische auto’s 30% minder CO2 uit dan een benzine auto, en dit rekening houdend met hoe we elektriciteit opwekken vandaag de dag in Nederland. Als ze op groene stroom zouden rijden, spreken we van 70% minder CO2 uitstoot. Op “well-to-wheel” basis stoten ze vier keer minder fijn stof en 20 keer minder stikstofoxides (NOx) uit. Belangrijk is wel te onderstrepen dat er bij de ontginning van grondstoffen in Zuid-Amerika of China nog een grote milieuverbetering nodig is en dat recyclage van materialen de milieu-impact nog verder kan reduceren. De autoconstructeurs hebben grote inspanningen geleverd om emissies naar beneden te krijgen, maar de NOx emissies reduceren, blijft een grote uitdaging voor dieselwagens.

Als men rekening houdt met zowel klimaatsverandering als luchtkwaliteit dan scoren benzine, diesel, LPG en aardgasvoertuigen niet zo verschillend. Bij hybride en zeker plug-in hybride voertuigen zien we een score die tot een factor 2 beter kan zijn en elektrische voertuigen hebben een milieu-impact die tot 5 keer kleiner kan zijn dan de conventionele brandstoffen.

Er wordt ook over waterstof gesproken als de echt ‘zero emission’ oplossing maar ook waterstof moet opgewekt worden. Waterstof dat men met aardgas produceert heeft geen voordeel wat betreft broeikasgassen. Je moet het waterstofgas dus met hernieuwbare energiebronnen opwekken, via wind- of zonne-energie of via waterkracht. Het probleem is dat men drie keer zoveel windturbines nodig heeft om een waterstofgaswagen te laten rijden dan wanneer men die elektriciteit voor een batterij-elektrische auto zou gebruiken.

De gebruiker van de elektrische auto verbindt via een laadkabel de auto met het laadpunt. Om de auto bij een (semi-)publiek laadpunt te kunnen opladen, moet de gebruiker een abonnement afsluiten bij een laaddienstverlener voor elektrische auto’s. De gebruikers ontvangt dan een pasje, dat wordt gescand bij de laadpaal, waarna het opladen kan beginnen. De energierekening betaalt de gebruiker aan de laaddienstverlener. De laaddienstverlener verrekent vervolgens de kosten voor het gebruik met Blue Current. Wij zorgen vervolgens voor afrekening met de locatie eigenaar van het laadpunt.